header Cymraeg English

Maerdy – Rhestr o Sefydliadau yn Sefydliad a Neuadd y Gweithwyr Maerdy 1918-1922

 
   
Cyfrinfa Maerdy o Ffederasiwn y Glowyr De Cymru
Cangen Maerdy o Blaid Gomiwnyddol Prydain
The Unionist Women' Guild
Cangen Maerdy o'r East Rhondda Unionist Women's Association
The Women's Labour Guild
Propoganda Committee 1921 (Miners' Lock-out)
Y Gymdeithas Myfyrwyr Rhyngwladol
Dosbarth Economeg Maerdy
Y Milwyr a'r Morwyr a Ryddhawyd
Y Lleng Brydeinig
Cymdeithas Gerdd y Cymric
Cymdeithas Gerddorfaol y Rhondda
Llyswen Glee Party
Band Prês Maerdy
Grwp Drama Maerdy
Dosbarth Dawnsio Maerdy
Cyngerdd Plant Maerdy
Y Cymrodorion
The Rechabites
Dosbarth Ambiwlans Sant Ioan
Y Sgowtiaid
Cyfnewidfa Lafur Ferndale
Eglwys y Bedyddwyr Saesneg Carmel
Capel Siloa
Eglwys Wesleaidd Saesneg
Eglwys Gatholig
Eglwys Ebeneser
Maerdy United Brotherhood
Darlithoedd Tystiolaeth Gristnogol Maerdy
Clwb Criced Maerdy
Clwb Pêl-droed Iau Miners Albions
Clwb Pêl-droed Maerdy Rangers
Côr Meibion Maerdy
Eglwys Unedig Maerdy
Undeb Corawl Maerdy
Côr Cenedlaethol Rhondda Fach
Gornest Focsio
Clwb Bowlio
Band Jazz Caroline Coons
Band Jazz Dixie Boys
Yr Ysbrydegyddion
Sefydliad Cymdeithasol Maerdy
Maerdy Distress Committee (1921 Lock-Out)
Pwyllgor y Sioe Lysiau
Committee of the Schools' Demonstration
© 2018 Llyfrgeloedd Rhondda Cynon Taf