header Cymraeg English
Croeso i Wefan Llwybr Treftadaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf - 'N heibio i

Mae'r map (i'r dde) yn dangos ble ydyn ni. I gyfeiriad y Gogledd o Gaerdydd, yn rhan o rwydwaith cymoedd y De, mae Sir Rhondda Cynon Taf, sy'n cynnwys tair ardal - Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf-Elái
Mae'r wefan yma'n ganllaw hanfodol o ran cael gwybod rhagor yngl y n â hanes a threftadaeth byd diwydiant, cymdeithas a diwylliant y fwrdeistref sirol. Gadewch inni roi cymorth i chi i ddod i wybod rhagor ynghylch 200 mlynedd o'n hanes lleol.
  Mae modd cael mynd at hen ffotograffau, mapiau, lluniau a straeon yngl y n â chymunedau amrywiol Rhondda Cynon Taf drwy glicio ar ddolennau cyswllt 3 map rhyngweithiol. I gael rhagor o fanylion yngl y n â hanes lleol, galwch heibio i un o dair prif gangen yn y sir - Pontypridd, Treorci ac Aberdâr.
Diolch i gymorthdal o du Cronfa Loteri Fawr, mae gwasanaeth y llyfrgelloedd wedi cydweithio â gwefan ‘ Big Anthem Fawr' i greu darnau yngl y n â'r ‘Anthem Genedlaethol', ‘Yr Hen Bont' ym Mhontypridd a “Hanes Pontypridd."

BWRIWCH OLWG AR EIN HERTHYGL HANESYDDOL DDIWEDDARAF YNGLŶN Â THEATR Y COLISËWM, ABERDÂR.

WAG logo  Lottery logo

Rhodda Cynon Taf Map
© 2018 Llyfrgeloedd Rhondda Cynon Taf