header Cymraeg English
Loc Odyn-Galch, Hydref 1913  
   
Loc Odyn-Galch, Hydref 1913
Yr olygfa wrth edrych i gyfeiriad y de o Loc Odyn Galch tuag at Loc Stackhouse a Loc Isaf. Roedd y 3 o lociau yma'n rhan o gyfres o 11 o lociau yn Abercynon a oedd yn gostwng y gamlas 116 o droedfeddi. Gyda'r 5 loc arall i'r gogledd Nghoedtre, câi'r gamlas ei gostwng dros 200 o lathenni mewn llai na milltir. Byddai hi'n cymryd dwy awr i fad i deithio trwy'r lociau yma. Yn y pellter mae modd gweld Glofa Dowlais – Caerdydd a agorodd ym 1889 ac a gaeaodd ym 1988.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© 2018 Llyfrgeloedd Rhondda Cynon Taf