header Cymraeg English
Theatr y ColisËwm - Llinell Amser  

1926

Prynu tir ar gyfer codi 'Neuadd Les Newydd' am £1,376.9s. (Cafodd £52.0s 10c arall ei wario er mwyn prynu dau fwthyn bach a oedd ar y safle arfaethedig.)

1937 - Dydd Sadwrn 20 Tachwedd

Gosod y garreg sylfaen.

1938 - Dydd Sadwrn 17 Medi

Agoriad Swyddogol gan yr Henadur W.M. Llewellyn.

1939 - Hydref

Ail-enwi'r Neuadd Les Newydd yn 'Theatr y Colisëwm'.

1951 - Awst

Dadorchuddio'r Llen Dân.

1989 - Rhagfyr

Cyngor Bwrdeistref Cwm Cynon yn prynu'r theatr.

1992

Ailagor y theatr ar ôl gwaith ailwampio sylweddol.

1995

Adeiladu estyniad i flaen ac ochr y Theatr ar gyfer bar ac oriel a chynyddu maint y cyntedd a'r swyddfa docynnau.

 
© 2018 Llyfrgeloedd Rhondda Cynon Taf