header Cymraeg English
Map o Blwyf AberdÂr 1853  
 
Map of the Parish of Aberdare 1853
Ymerwyd y darn yma o fap a gyhoeddwyd fel rhan o Adroddiad Rammell ar g yflwr iechyd y cyhoedd yn Aberdâr ym 1853. Heol-y-Felin (Trecynon) yw un o brif aneddiadau'r plwyf yn y cyfnod dan sylw. Mae'r rhan fwyaf o aneddiadau ym mhentref Aberdâr ac yng nghyffiniau'r Gweithfeydd Haearn yn Hirwaun, Llwytgoed ac Aber-nant.
 
© 2018 Llyfrgeloedd Rhondda Cynon Taf