header Cymraeg English

Traphont Ddwr Camlas Morgannwg

 
   
Traphont Ddwr Camlas Morgannwg

Wrth i Gamlas Morgannwg nesáu at bentre Navigation, roedd hi'n croesi o ochr dde afon Taf i'w hochr chwith dros y draphont ddwr yma.

© 2018 Rhondda Cynon Taf Libraries